Din stabila underleverantör

Verksamhetspolicy

Vi skall bygga långsiktiga relationer genom att återkommande konstruera och producera högkvalitativa produkter.

Vi skall uppfylla och överträffa våra kunders krav och förväntningar.

Vi skall uppfylla lagar och förordningar samt motsvara de förväntningar som andra intressenter har på oss.

Vi skall skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening, samt minska miljöeffekterna från vår verksamhet.

Vi skall påverka leverantörer och samarbetspartners till miljövänliga val.

Vi skall tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Vi skall eliminera faror och minska arbetsmiljörisker, detta sker i samråd och medverkan med personalen.

Vi skall ständigt förbättra vårt verksamhetssystem utifrån såväl kvalitets- miljö- och arbetsmiljösynpunkt.


Maskin & Smide i Lidhult AB


Lidhult 2019