Webshop

Korta ledtider och hög leveranssäkerhet.

FÖRETAGET

Vår affärsidé är att…

 

…vara ett fullserviceföretag inom bearbetning, svetsning, konstruktion och ytbehandling som löser dina behov och förverkligar dina idéer – från prototyp till serietillverkning.

 

Korta ledtider på prototyper, små serier och hög leveranssäkerhet.

 

Våra kunder inom tillverkning är…

 

…i huvudsak underleverantörer till medelstora och större industrier.

Vi levererar snabbt från ritning till färdig produkt.

 

Våra kunder inom reparation och smide är:

 

- Entreprenadföretag

- Byggföretag

- Lantbrukare

- Åkerier

- Maskinstationer

 

Filosofi

 

Vi vill bygga långsiktiga relationer genom att återkommande konstruera och producera högkvalitativa produkter och över träffa våra kunders förväntningar.

 

Miljöpolicy

 

Vår miljöpolicy är att…

- Minska miljöeffekterna från vår verksamhet.

- Förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

- Påverka leverantörer och samarbetspartners till miljövänliga val.

- Att följa lagstiftning och samhällskrav.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Historia

 

Maskin & Smide startade 1980 då rörelsen tog sin början som handelsbolag och huserade i lite mindre lokaler en bit utanför Lidhult.

1984 när det började ta fart förvärvades lokalen där vi idag håller till och kort  därefter påbörjades en utbyggnad som blev klar 1986.

 

De dåvarande ägarna Jan-Ove Persson och Lennart Pettersson, båda utbildade och dessutom erfarna maskinoperatörer, styrde med stadig hand företaget i den riktning och för den delen inriktning den har idag, där problemlösning och kundanpassade lösningar går hand i hand med  lego jobb och tillverkning gentemot både mindre och större aktörer på marknaden, ett drag som visade sig vara klokt då de idag lite visare och än mer erfarna sysslar med detsamma.

 

Sedan ett antal år tillbaka finns det 2 nya ansikten som synts skymta i lokalerna, nämligen Tobias Persson och Patrik Carlsen, en yngre generation som i sökandet på kunskap krokade fast i de bägge veteranerna och började lära upp sig för att en dag kunna axla manteln och överta verksamheten.

 

Den tiden är nu kommen och en bit in på 2013 förvärvades såväl lokaler som verksamhetsbolag av Tobias och Patrik som nu med gott stöd från både Lennart och Jan-Ove ska fortsätta att driva verksamheten framåt.

 

Idag är vi 3 anställda och skall ta vår nästa steg och flytta till dubbelt så stora lokaler här i Lidhult. Detta gör att vi kan utvecklas ännu mer de närmsta åren.

KONTAKT

Maskin & Smide Lidhult AB

Järnvägsgatan 9

341 71  Lidhult

 

Telefon 035-915 15

E-mail: maskin.smide@telia.com

© All Copyright ägs av Maskin & Smide i Lidhult AB

- Konstruerar - Tillverkar -  Bearbetar - Svetsar - Reparerar -